Rick Owens 2016 S/S

其實呀Rick份人咁前,又點會令你失望,繼上次2015秋冬騷男模示範露J裝後,剛於巴黎發表的2016春夏女裝系列,我竟然見到好多人形蜈蚣!!呢個"model wore model"理念真係佢先稔到,但我已經留意唔倒d衫,我靜係想知佢地點痴埋一齊倒轉然後再行貓步啫。

 

image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s